Wytyczenia obiektów budowlanych

metal w fundamentachWytyczanie obiektów budowlanych to jedna z podstawowych usług świadczonych przez biura geodezyjne. Tyczenie polega na oznaczaniu charakterystycznych punktów obiektów budowlanych na gruncie. Mogą to być zarówno naroża, jak i osie geometryczne.

Metodę tyczenia dopasowujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj budynku. Wybieramy ławy drutowe, palikowanie, a także tyczenie za pomocą wyznaczania charakterystycznych punktów. Dzięki ławom możemy wyznaczyć oś geometryczną, z kolei palikowanie służy do sprawnego wyznaczania punktów charakterystycznych budowli.

Warto także wspomnieć o tym, że wytyczanie obiektów może wykonać wyłącznie geodeta posiadający niezbędne uprawnienia. Każda tego typu czynność jest odnotywana w dzienniku budowy, a po zakończeniu wyznaczania sporządzamy dokumentację graficzną w formie szkicu.

Kiedy należy wykonać wyznaczanie obiektów?

Szczegółowe zasady dotyczące wyznaczania obiektów zostały określone w prawie budowlanym. Tyczenia wykonujemy w następujących sytuacjach:

  • kiedy wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę,
  • przy wykonywaniu przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
  • przy wykonywaniu telekomunikacyjnych linii kablowych.