Mapy do celów projektowych i inwentaryzacje

projekt domuPrzeprowadzamy kompleksowe inwentaryzacje powykonawcze, których celem jest zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu wszystkich elementów zagospodarowania terenu lub działki. Pomiary powykonawcze wykonuje się dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlanych.

W zakres geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wchodzą podziemne i naziemne obiekty budowlane oraz wszelkie obiekty liniowe, w tym:

  • przyłącza wodociągowe,
  • przyłącza elektroenergetyczne,
  • przyłącza gazowe i kanalizacyjne,
  • podjazdy,
  • parkingi,
  • pozostała infrastruktura.

Dokumentacja inwentaryzacyjna – do czego jest potrzebna?

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powykonawczej powstaje dokumentacja inwentaryzacyjna – niezbędna do wprowadzenia nowych obiektów do bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków, aktualizacji mapy zasadniczej oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Co więcej, wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych to jeden z niezbędnych etapów ubiegania się o uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na użytkowanie nowego obiektu – czyli dokonania tzw. odbioru.

Po zakończeniu inwentaryzacji sporządzoną dokumentację przekazujemy w ręce kierownika budowy, a oryginały do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.