Pomiary specjalistyczne

sprzęt geodezyjny

  • Pomiary oraz osiowanie maszyn i urządzeń przemysłowych
  • Pomiary oraz osiowanie linii technologicznych
  • Pomiary geometrii konstrukcji
  • Pomiary powierzchni i kubatur pomieszczeń
  • Pomiary objętości hałd
  • Pomiary i inwentaryzacje ruroci­ągów
  • Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
  • Pomiary cieków wodnych
  • Inne pomiary, których nie wymieniliśmy, ale z chęcią je zrealizujemy.

Istnieje bardzo dużo możliwości zastosowania technik geodezyjnych przy realizacji zadań pomiarowych, które nie do końca kojarzą się z klasyczną geodezją. Posiadając specjalistyczną wiedzę z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej można z powodzeniem wykorzystywać możliwości najnowocześniejszych instrumentów geodezyjnych do wykonywania tego typu pomiarów. Zdarzają się również zadania, które wymagają łączenia geodezyjnych technik pomiarowych z metodami, przyrządami i instrumentami wykorzystywanymi przez specjalistów z innych branż. Wtedy bardzo ważna jest umiejętność komunikacji i współpracy w grupie specjalistów. Wspólną cechą wszystkich skomplikowanych i nietypowych pomiarów specjalistycznych jest indywidualne i kreatywne podejście. Za każdym razem należy znaleźć optymalne rozwiązanie, dostosowując je do istniejących warunków, wymagań i ograniczeń.

Jako grupa inżynierów posiadamy szerokie doświadczenie w wykonywaniu różnego rodzaju pomiarów specjalistycznych i dysponujemy instrumentami, które pozwalają nam je realizować.


Pomiary fotogrametryczne

Fotogrametria to dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się odtwarzaniem trójwymiarowych kształtów i rozmiarów oraz wzajemnego położenia różnego rodzaju obiektów na danym terenie, z wykorzystaniem zdjęć.
W geodezji technikę tą wykorzystuje się do pomiarów dużych (nawet do kilkuset hektarów) i skomplikowanych topograficznie powierzchni w bardzo wysokiej rozdzielczości.

Do naszych opracowań wykorzystujemy fotogrametrię naziemną bliskiego zasięgu oraz fotogrametrię niskopułapową z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych - dronów. Połączenie obu technik z dodatkowym zastosowaniem skanowania laserowego 3D umożliwia zobrazowanie również miejsc niedostępnych dla dronów, np. wnętrz budynków. Opracowania wpasowywane są do Polskiego Układu Współrzędnych 2000, dzięki czemu można je porównać z materiałami udostępnionymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, np. ortofotomapę z mapą zasadniczą lub ewidencyjną albo chmurę punktów z mapą warstwicową.