Geodezyjna obsługa inwestycji

mężczyzna w kasku pracujący z laptopemWszystkie inwestycje budowlane wymagają geodezyjnej obsługi. Dotyczy to zarówno budownictwa ogólnego (osiedlowego, indywidualnego), przemysłowego, jak i inwestycji związanych z infrastrukturą: budowa kolei, dróg, ulic, wiaduktów, mostów, lotnisk, dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przewodów podziemnych, naziemnych, napowietrznych, obiektów rekreacyjnych i sportowych czy urządzeń inżynieryjnych.

Geodezyjną obsługą inwestycji nazywamy wszystkie czynności, które są wykonywane podczas realizacji wszelkich inwestycji budowlanych. Polegają one na kompleksowych pracach geodezyjnych na każdym etapie danej inwestycji budowlanej. A zatem geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje założenie oraz pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic terenu budowy, wytyczanie głównych osi obiektów budowlanych, założenie roboczych znaków wysokościowych, sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, a także badanie przemieszczeń i odkształceń. Wsparcie geodezyjne jest zatem konieczne dla zdecydowanej większości inwestycji budowlanych. Jest także niezbędne na poszczególnych etapach realizacji inwestycji. 

Pracę specjalistów z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji możemy podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich są wszelkie prace przygotowawcze. Geodeta zaczyna zatem od wytyczenia działki przeznaczonej pod zabudowę i aktualizuje tereny poświęcone na prace budowlane. Warto wspomnieć, że geodeta pomoże także przy załatwianiu wszelkich formalności od strony prawnej, a konkretnie przygotuje odpowiednią dokumentację do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZZiT), a także pozwolenia na budowę. Dodatkowo opracuje i stworzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy przygotuje niezbędne dokumenty branżowe. Jeśli zachodzi taka potrzeba specjalista pomoże dobrać korzystną lokalizację i będzie pośredniczył w jej zakupie. Kolejnym etapem jest organizowanie całego procesu inwestycyjnego oraz kontrola prac wykonywanych na budowie. Geodeta przygotowuje dokumentację realizacyjną i uczestniczy w organizacji wszystkich wykonawców inwestycji  czy ich zaplecza materiałowo-sprzętowego. Podczas budowy do jego kompetencji należy regularne sprawdzanie czy usytuowanie budynków jest zgodne z planem zagospodarowania działki, projektem i pozwoleniem na budowę. Trzeci, a zarazem końcowy etap to odbiór inwestycji. Geodeta zobowiązany jest do przygotowania odpowiedniej dokumentacji odbiorowej oraz kompleksowej pomocy w otrzymaniu wszystkich uzgodnień oraz pozwoleń na bezpieczne użytkowanie nowego obiektu.