Przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej

dokumentacja geodezyjnaDokumentacja w geodezji i kartografii to jeden z najważniejszych elementów, a jednocześnie efekt prowadzonych prac. Doskonale wiemy, jak istotną funkcję pełni sporządzona dokumentacja, dlatego też tworzymy ją w oparciu o rzetelne, aktualne dane oraz obowiązujące przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Decydując się na współpracę z naszą firmą, możesz liczyć na przygotowanie:

  • geodezyjnej dokumentacji do odbioru obiektu budowlanego;
  • dokumentacji niezbędnej do zaktualizowania mapy zasadniczej oraz ewidencji budynków i gruntów;
  • karty budynku.

Pamiętaj, że tylko poprawnie sporządzona dokumentacja geodezyjna pozwoli na sprawne i zgodne z prawem zrealizowanie nowej inwestycji, uzyskanie pozwolenia na jej użytkowanie oraz pomyślne przejście procedur urzędowych.